Банкарски игри 2019

Традиционални 21 банкарски спортски игри одржани во Охрид од 30.05.2019 – 02.06.2019 година. Во име на градење на спортски дух и синдикално здружување се одржаа натпревари во повеќе дисциплини, каде што активно учество земаа над 500 учесници.