Новогодишна забава 2019

 За СФОМ, 2019 беше година на промени, година исполнета со новини, настани и проекти посветена на своите членови. По тој повод се организираше прва предновогодишна забава за која се надеваме дека ќе прерасне во традиција.