Новогодишна забава 2022

 За СФОМ, 2022 беше исполнета со новини, настани, проекти и како и секогаш посветена на своите членови. Со цел да го прославиме успехот заедно во пресрет на нова, уште поуспешна година организиравме заедничка новогодишна забава на која беа поканети сите членови на СФОМ