Семинари и обуки

Семинар 25-26 Ноември 2023 во Гевгелија

Предавачи: Марија Јовановиќ – НБС; Александра Ѓорѓиевска – НБРСМ

Тема: Соработка на работодавач и синдикат за подобар заеднички резултат-“Како да си помогнеме?”

Презентација 1

Презентација 2

Семинар 23-25 Октомври 2023 година во Хаг Холандија
“The current pressure on the labor market: How to solve the shortage of personnel?”

 

Претставниците на СФОМ земаа учество на покана и организација на World Organization of Workers, на тема “The current pressure on the labour-market: How to solve the shortage of personnel?” во деновите 23, 24 и 25 октомври 2023 во Хаг, Холандија. Повеќе европски синдикати и организации ги презентираа актуелните предизвици со кои се соочуваат работодавачите во последните години поради дефицит на квалитетна работна сила, но и предлог решенија кои би се имплементирале во наредниот период. Донесен е заеднички заклучок дека синдикатите и здруженијата на работовачите треба заеднички да го решаваат проблемот со недостаток на работната сила. На состаноците и презентациите учествуваше и претседателот на WoW, господинот Wayne Prins.

Семинар 21-24 септември 2023 година во Врњачка Бања Србија
Предавачи: Повеќе предавачи во организација на БОФОС
“Win-Win преговори! Зајакнување на вештинити во преговорите.”

Краток Извештај

Заклучоци и препораки

Семинар 15-17 септември 2023 година во Калитеа Грција
Предавач Антица Панева Петрова – Народна банка на РСМ
“Преговарачки вештини при склучување на колективни договори: Како да се постигне победничко сценарио за двете страни?”

 

Презентација

Семинар 15 – 16 Јули 2023 година во Охрид
Предавач Антица Панева Петрова – Народна банка на РСМ
” Колективни договори во финансискиот сектор во регионот “

 

Презентација

Семинар 08 – 09 Април 2023 година во Битола
Предавач Игор Кузевски – НЛБ банка АД Скопје
” Работните односи и заштита на личните податоци – ризици на интернет и социјалните мрежи “

 

Презентација

Семинар  01 – 04 Март 2023 година Белград, Србија

Предавач: Повеќе предавачи од “BOFOS” и “EZA

Тема: Здрави работни места во финансискиот сектор

Презентација

Семинар  08 – 10 Февруари 2023 година Лисабон, Португалија

Предавач: Повеќе предавачи од “KRIFA” и “WOW – Europe

Тема: Единство во различноста и различност во единството

Презентација

Семинар  27 – 28 Јануари 2023 година во Блед Словенија

Предавач: Повеќе предавачи од Социјална Академија на Словенија и Работничко Здружение НСИ

Тема:  Дигитална Транс – Формација

Презентација

Семинар  26 – 27 Ноември 2022 година во Гевгелија

Предавач: Анета Георгиев – Шпаркасe Банка АД Скопје

7 навики на успешните луѓе

Презентација

Семинар  12 – 14 Октомври 2022 година во Врник Србија

Предавач: Група Предавачи

Клучна улога на синдикалното образование – Ширење на свест за неопходноста на синдикатот

Семинар  02 – 04 Септември 2022 година во Калитеа Грција

Предавач:

Адвокат Маја Ристова

Препознавање и заштита од вознемирување на работното место (мобинг)- Практична примена и новости

Презентација за мобинг

Еднодневен семинар  16 Јули 2022 година во Хотел Белви Охрид

На ден 16.07.2022 година се одржа еднодневен семинар во хотел Белви – Охрид, на кој учествуваа повеќето членки на СФОМ.
На семинарот се дискутираа тековните состојби во нашата земја и регионот со осврт на економската, енергетската и здравствената криза.
Посебен акцент се стави на растечката инфлација која што во нашата земја надмина двоцифрени бројки.
Бидејќи тоа доведе до паѓање на животниот стандард се потенцира важноста и потребата за зголемување на платите во нашиот сектор.
Иако некои институции веќе имаа иницијативи и реализација на покачувањата на платите се уште има членки на СФОМ каде што постои потреба од сериозни корекции на платите.
Поради тоа едногласно се одлучи СФОМ да изработи колективно барање за корекција на платите во согласност со порастот на трошоците за живот и порастот на инфлацијата.

Семинар  16 – 18 Април 2022 година во Берово

Предавачи:

Наташа Мечкароска Симјаноска – проектен координатор во МОТ

Емил Крстановски – национален координатор на МОТ

“Механизми и алатки за заштита на работничките права”


Презентација за работнички права

Презентација за Систем за надзор

Семинар  02 – 05 Март 2022 година во Белград

Повеќе предавачи –  БОФОС

„Еднакви можности на пазарот на трудот. Родовата еднаквост и четвртата индустриска револуција“.


Преземи

Семинар 13.11.2021 година

Предавач Славе Младеновски  – претседател на КМРСМ

Медијацијата како постапка во решавање спор и нејзините предности во однос на судската постапка

 

 

Преземи

Семинар 03.07.2021 година

Предавач Наташа Мечкароска  – проектен координатор во МОТ

Вознемирување и насилство на работно место – Конвенција 190 на МОТ

 

 

Преземи

Семинар 05.09.2020 година
Предавач Проф.д-р Александар Ристовски
Работното законодавство и неговата примена во услови на COVID-19

Преземи

Семинар 22.02.2020 година
Предавач Епсиманија Црвенпанова
Преговарачки техники на Синдикатот за зголемување на платите на вработените

Преземи

Семинар 30.11.2019 година
Предавач М-р Савица Паланов
Стрес и мобинг на работното место

Преземи

Семинар 14.9.2019 година
Предавач д-р Сашка Мамучевска
Правна рамка за синдикално дејствување на членовите на СФОМ

Преземи

Семинар 06.07.2019 година
Предавач д-р Сања Николиќ
Јавно говорење, креирање презентиации, давање и примање feedback

Преземи

Семинар 10.04.2019 година
Предавач Емил Крстановски, Наташа Мечкароска Симјаноска
Колективно договарање

Преземи