Членки на СФОМ

Синдикална организација на работниците на Народната банка на Република Македонија

Синдикална организација на работниците при Агенција за пошти

Синдикална организација на работниците при Агенција за супервизија на осигурување

Синдикална организација при Вега фондови АД Скопје

Синдикална организација при Илирика Инвестментс АД Скопје

Синдикална организација на работниците при КИБС АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Комисија за хартии од вредност

Синдикална организација на работниците при Комерцијална банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Синдикална организација на работниците при НЛБ банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Осигурување Македонија

Синдикална организација на работниците при Развојна банка на Северна Македонија

Синдикална организација на работниците при Силк Роуд банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Стопанска банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Стопанска банка АД Битола

Синдикална организација на работниците при ТТК банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Триглав Осигурување

Синдикална организација на работниците при Фонд за осигурување на депозити

Синдикална организација на работниците при Халк банка АД Скопјe

Синдикална организација на работниците при Штедилница Фулм

Синдикална организација на работниците при Шпаркасе банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Агенција за пошти

Синдикална организација на работниците при Агенција за супервизија на осигурување

Синдикална организација при Вега фондови АД Скопје

Синдикална организација при Илирика Инвестментс АД Скопје

Синдикална организација на работниците при КИБС АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Комисија за хартии од вредност

Синдикална организација на работниците при Комерцијална банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Синдикална организација на работниците при НЛБ банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Охридска банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Осигурување Македонија

Синдикална организација на работниците при Развојна банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Силк Роуд банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Стопанска банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Стопанска банка АД Битола

Синдикална организација на работниците при ТТК банка АД Скопје

Синдикална организација на работниците при Триглав Осигурување

Синдикална организација на работниците при Фонд за осигурување на депозити

Синдикална организација на работниците при Халк банка АД Скопјe

Синдикална организација на работниците при Штедилница Фулм

Синдикална организација на работниците при Шпаркасе банка АД Скопје