Посета на Музејот на Народната банка

На 21.09.2022 претседателот на СФОМ и претседателите и претставниците на Синдикалните организации на банките и финансиските институции, на покана на Синдикалната организација при Народната банка ја посетија музејската изложба „В/редности и вредности“ во Музејот на Народната банка, а во рамките на одбележувањето на 30 години монетарна самостојност. Благодарност на Катерина Христовска на прекрасната презентација на…

Read more